HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 • Tư vấn đặt hàng 24/7
  Miss Dung
  02466718191
  0984615319
  (0984615319)
 • Tư vấn đặt hàng 24/7
  Mr Sơn
  02466718191
  0989540879
  (0989540879)
Sản phẩm bán chạy

Trang chủ / CÂN BÀN NHỎ 1KG >>30KG

Cân nhà bếp SF400 5000g - Digi

350,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử bàn nhỏ SF-400A 3000g/0,5g

650,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử bàn nhỏ SF-400A 5000g

750,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử bàn nhỏ GS 1000 (1kg/0,1g

1,350,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử bàn nhỏ GS 3000 (3kg/0,1g)

1,550,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử bàn nhỏ GS 6000 (6kg/0,1g)

1,800,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử bàn nhỏ Furi FEH 1000 (1kg/0,1g)

1,250,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử bàn nhỏ Furi FEH 3000 (3kg/1g)

1,350,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử tính giá WT-30kg

1,200,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân bán hàng siêu thị UTE UPA Q 30 (30kg/5g)

1,950,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử chống nước QA832(30kg/1g)

2,550,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử tính giá QA-810 30kg/1g

1,350,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử đếm Vibra ALC 3kg/0,1g

2,500,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử đếm Vibra ALC 6kg/0,2g

2,650,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử đếm Vibra ALC 15kg/0,5g

2,750,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử đếm Vibra ALC 30kg/1g

2,950,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử Vibra Haw 1,5kg/0,1g

2,350,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử Vibra Haw 3kg/0,1g

2,500,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử Vibra Haw 6kg/0,2g

2,650,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử Vibra Haw 15kg/0,5g

2,850,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng

Cân điện tử Vibra Haw 30kg/1g

2,950,000 đ

Tình trạng: Còn Hàng